• 0-20 mg nikotin
  • 500-700 trekk
  • Fullt ladet
  • 2 forskjellige farger
  • 14 dagers returrett

E-sigaretter fra SmokeSmart

SmokeSmart tilbyr e-sigaretter i syv nøye utvalgte smaker, med og uten nikotin. Det er beregnet mellom 500 – 700 trekk per e-sigarett. Disse er oppladet ved mottakelse; en trenger derfor ikke lader, væske eller annet tilbehør.

Strenge kvalitetskontroller
Før produktet forlater fabrikken, gjennomgår de strenge kvalitetskontroller. De inneholder ingen kreftfremkallende eller andre skadelige stoffer.

Damping redder liv

Streng politikk sparer ett liv og taper 30, mener norske forskere. 

Noen av de vanligste innvendingene mot å tillate e-sigaretter går fra politisk hold ut på dette: 

Hvis man legger forholdene til rette for bruk av e-sigaretter, vil noen som hittil har vært ikke-røykere, begynne å dampe, mens en del røykere vil skifte til damp.

Ifølge norsk og engelsk forskning vil imidlertid de som skifter, være langt flere enn de som begynner. I tillegg er helsegevinsten hos hver enkelt som skifter, langt større enn helsetapet hos hver enkelt som begynner.

– I sum anslår vi at for hvert liv man sparer ved å føre en streng politikk overfor e-sigaretter, må man regne med å tape i størrelsesorden 30 liv blant røykere, skriver de anerkjente norske forskerne Karl Erik Lund og Erik Nord i en fersk kronikk i Aftenposten. 

Karl Erik Lund er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk. Erik Nord er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved Universitet i Oslo. 


Legg tallene til grunn

De to er kritiske til helseminister Bent Høies synspunkt om at damping ikke bør tillates innendørs «der folk ferdes» fordi passiv damping ifølge Folkehelseinstituttet kan være skadelig for «sårbare grupper» (hjertesyke, gravide).

Men tallenes tale er tydelig, mener de to forskerne: 

– Igjen savner vi at Høie forholder seg til konkrete tall. Aktiv damping har høyst fem prosent av faregraden til aktiv røyking. Samtidig har passiv damping selvsagt langt svakere virkninger enn aktiv sådan. The Royal College of Physicians i London konkluderer med at e-sigaretter «slipper ut ubetydelige mengder av nikotin til luften» og at det «ikke er registrert helsevirkninger for personer i nærheten».

Alt i alt må den sårbare gruppen utgjøre en ytterst liten del av befolkningen.

Høies omtanke for gruppen er prisverdig, men hans lovforslag betyr de facto at han lar hver enkelt sårbars liv telle like mye som 20, 50 eller 100 røykeres liv, skriver Lund og Nord i Aftenposten-kronikken. 

De avslutter med et retorisk og viktig spørsmål: Hvordan forsvarer helseministeren dette?

« Tilbake
Loading...