• 0-20 mg nikotin
  • 500-700 trekk
  • Fullt ladet
  • 2 forskjellige farger
  • 14 dagers returrett

E-sigaretter fra SmokeSmart

SmokeSmart tilbyr e-sigaretter i syv nøye utvalgte smaker, med og uten nikotin. Det er beregnet mellom 500 – 700 trekk per e-sigarett. Disse er oppladet ved mottakelse; en trenger derfor ikke lader, væske eller annet tilbehør.

Strenge kvalitetskontroller
Før produktet forlater fabrikken, gjennomgår de strenge kvalitetskontroller. De inneholder ingen kreftfremkallende eller andre skadelige stoffer.

Utbredelse av e-sigaretter i Norge – en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet

Det utføres stadig nye undersøkelser av e-sigaretter. Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i juni 2018 en undersøkelse utført om utbredelsen av e-sigaretter og fordampere i Norge. Vi oppsummerer noen av funnene og konklusjonene som ble gjort i undersøkelsen.

E-sigaretter utbredt hos daglige røykere
Det har tidligere blitt uttrykt meninger om hvorvidt e-sigaretter vil skape en større utbredelse av dampere i Norge enn «nødvendig». I undersøkelsen utført av FHI kommer det blant annet frem at utbredelsen av, og eksperimenteringen med e-sigaretter og fordampere blant røykere og tidligere røykere, er relativt stor. Utbredelsen blant personer uten tidligere erfaring med røyking, er på den andre siden nærmest ikke-eksisterende. Basert på dette kan en anta at det er flere røykere som benytter seg av e-sigaretter som et helsemessig alternativ.

I den publiserte rapporten vises det også til utførte undersøkelser i 2013-2014 og 2015-2017. Der kom det frem at personer som selv uttrykte et ønske om å begynne og bruke e-sigaretter, var i størst grad daglige brukere av vanlige sigaretter. Prosentandelen av ikke-røykere og av-og-til røykere var svært lav.

Brukernes motiver for bruk av e-sigaretter
Tidligere røykere som har byttet til e-sigaretter, ble spurt om deres motiver for bruk av e-sigarettene. Her kom det frem at helsegevinster, stigma ved røyking, økonomiske besparelser og anvendelighet var utbredte motiver. Undersøkelsen forklarer at brukerne fremhevet e-sigaretter som et godt røykesubstitutt og et helsemessig bedre alternativ til sigaretter. Flere av objektene tok også opp at de har fått en økt livskvalitet etter overgang fra røyking til damping. Belastende lukt og farlige avgasser ble også nevnt som et viktig motiv blant brukerne, da e-sigaretter medbringer mindre sjenanse og skader på omgivelsene.

Et siste motiv som ble vektlagt blant objektene i undersøkelsen, var muligheten for å selv kunne tilpasse nikotinnivået i væsken. Dette er et valg brukerne også kan ta når de velger SmokeSmart e-sigaretter, da de kommer i ulike nikotinmengder og blandingspakker tilpasset forbruket.

Du kan lese mer om undersøkelsen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

« Tilbake
Loading...