• 0-20 mg nikotin
  • 500-700 trekk
  • Fullt ladet
  • 2 forskjellige farger
  • 14 dagers returrett

E-sigaretter fra SmokeSmart

SmokeSmart tilbyr e-sigaretter i syv nøye utvalgte smaker, med og uten nikotin. Det er beregnet mellom 500 – 700 trekk per e-sigarett. Disse er oppladet ved mottakelse; en trenger derfor ikke lader, væske eller annet tilbehør.

Strenge kvalitetskontroller
Før produktet forlater fabrikken, gjennomgår de strenge kvalitetskontroller. De inneholder ingen kreftfremkallende eller andre skadelige stoffer.

Hva innebærer det nye lovverket for e-sigaretter?

Det har kommet et nytt lovverk for e-sigaretter, noe vi i SmokeSmart tar seriøst. Som distributører av e-sigaretter ønsker vi å gi deg en innføring av hvilke lover og regler som gjelder for bruk og salg av e-sigaretter i Norge, både for privatpersoner og distributører.

Røykeloven

Fra juli 2017 ble e-sigaretter både med og uten nikotin omfattet av røykeloven. Det vil si at bruk av e-sigaretter følger samme lover og regler som vanlig tobakk. Dette innebærer at det ikke kan dampes i lokaler og transportmidler hvor allmenheten har tilgang. E-sigaretter kan heller ikke benyttes i skoletid på barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det er også 18-års aldersgrense for kjøp av e-sigaretter. 
 
Forbudet mot salg av e-sigaretter over disk oppheves
Det er per i dag forbudt å produsere, innføre og omsette e-sigaretter som inneholder nikotin i Norge. Dette gjelder ikke nikotinfrie e-sigaretter. I løpet av 2019 vil forbudet mot salg av esigaretter over disk i Norge oppheves, og det vil bli mulig å handle i fysiske butikker.  
 
Frem til forbudet oppheves kan e-sigaretter importeres av privatpersoner fra utlandet, så fremt det er i forbindelse med røykeavvenning og til privatbruk. Dette må gjøres gjennom legemiddellovgivningen jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Mengden som importeres kan ikke overskride et forbruk på mer enn tre måneder. Dette tilsvarer 10800 mg – om ikke annet er oppgitt gjennom en eventuell legeerklæring. Dersom importen overskrider maksimal lengde, vil det bli ilagt en bot som brudd på regelverket. 
 
Våre produkter er sikkerhetsgodkjente
Det vil for øvrig ikke være lov å selge e-sigaretter med smakstilsetninger eller tilsetninger som gir inntrykk av at e-sigarettene gir helsemessige fordeler. Reguleringene etter tobakksdirektivet betyr også at e-sigaretter som selges i, eller importeres til Norge, skal oppfylle visse krav når det kommer til kvalitet og sikkerhet. Alle produktene våre i SmokeSmart er sikkerhetsgodkjente og overholder alle standarder satt av EU.

« Tilbake
Loading...