• 0-20 mg nikotin
  • 500-700 trekk
  • Fullt ladet
  • 2 forskjellige farger
  • 14 dagers returrett

E-sigaretter fra SmokeSmart

SmokeSmart tilbyr e-sigaretter i syv nøye utvalgte smaker, med og uten nikotin. Det er beregnet mellom 500 – 700 trekk per e-sigarett. Disse er oppladet ved mottakelse; en trenger derfor ikke lader, væske eller annet tilbehør.

Strenge kvalitetskontroller
Før produktet forlater fabrikken, gjennomgår de strenge kvalitetskontroller. De inneholder ingen kreftfremkallende eller andre skadelige stoffer.

Strenge kontroller og privat import

Det er per i dag ikke lovlig å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men privatpersoner kan imidlertid importere dette fra utlandet som et røykeavvenningsprodukt. Mengden kan ikke overskride tre måneders forbruk. Dampvæske med nikotin kan fritt importeres fra alle EØS-land, eksempelvis Nederland. En legeerklæring kan kreves for å få produktet gjennom tollen. Dampvæske uten nikotin selges fritt i Norge.

Strenge kvalitetskontroller

Før våre e-sigaretter forlater fabrikken, gjennomgår de strenge kvalitetskontroller der de blir kontrollert for hånd. Fabrikken overholder alle våre sikkerhetskrav. Produktene er naturligvis også sikkerhetsgodkjente, og overholder alle EU-standarder (CE og ROHS). Ingen av ingrediensene i dampvæsken inneholder stoffer som er kreftfremkallende.

Hvem kan benytte e-sigaretter?

Alle våre e-sigaretter med nikotin har en aldersgrense på 18 år. Vi fraråder gravide, ammende og de som er sensitive for produkter med nikotin til å unngå produktet. Det samme gjelder mennesker med hjerte- eller karsykdommer, høyt blodtrykk, høy grad av diabetes eller andre medisinske årsaker hvor en skal unngå nikotinprodukter.

Regjeringen åpner for salg av e-sigaretter i Norge

Sommeren 2016 sendte Regjeringen inn et nytt lovforslag om endringer i tobakkskadeloven. Dette lovforslaget innebar blant annet at salg av e-sigaretter med nikotin skulle bli lovlig i Norge. Regjeringen vedtok den 9.desember 2016 at forbudet mot salg av e-sigaretter skal oppheves, og ikraftsettelsen av denne lovendringen vil derfor kunne skje i løpet av våren 2018.

E-sigaretter er mindre helseskadelig enn tobakksrøyk

I lovverket står det at bakgrunnen for opphevelsen er at det foreligger dokumentasjon som tydet på at e-sigaretter skal være mindre helseskadelig enn tobakksrøyk. Regjeringen ønsker at røykere skal få et skadereduserende alternativ til vanlig tobakksrøyk, samt åpne for at det skal bli lettere for forbrukerne å gradvis slutte med tobakk. Når lovendringen trer i kraft, vil e-sigaretter komme inn under røykeloven. Det betyr at det vil bli forbudt å bruke e-sigaretter på stedet det i dag er forbudt å røyke.
Tobakksdirektivet til EU har satt den øvre nikotingrensen i e-sigaretter til 20 mg. Dette betyr at e-sigaretter opp til 20 mg kan selges over disk i Norge når den nye lovendringen trer i kraft. Tidligere har en bare fått lov til importert e-sigaretter med nikotin som legemiddel ved bruk av legeerklæring. E-sigaretter med mer enn 20 mg nikotin anses fortsatt som legemidler, og vil derfor fortsatt måtte importeres med bruk av legeerklæring.

Mer informasjon om import av e-sigaretter, finnes på nettsidene til Legemiddelverket.
Loading...